top of page
  • Writer's pictureIrini Kolovou

Bird Cage Theme Baptism


Photographer:Irini Kolovou

Flower&Event Decoration:Maria Ghika

Venue:Ktima Nikoleli

#irinikolovou #mariagkika #mariosstauropoulos #ktimaNikoleli

bottom of page